B.14. Gelden er kwaliteitsvereisten voor informatie aan beleggers op crowdfundingplatformen ?