search_api_autocomplete
Home

Gelden er kwaliteitsvereisten voor informatie aan beleggers op crowdfundingplatformen ?

In de regel moet de crowdfundingdienstverlener correcte, duidelijke en niet-misleidende informatie verstrekken. Dit geldt voor alle informatie die verstrekt wordt bij het verlenen van alternatieve-financieringsdiensten.

Bovendien moet de informatie over de beleggingsinstrumenten die de dienstverlener commercialiseert, de beleggers in staat stellen om zowel de aard van de instrumenten te begrijpen, als de eraan verbonden risico’s. In bepaalde gevallen moet enkel een document met informatie over het bedrag en de aard van de aangeboden instrumenten, alsook over de redenen voor en de modaliteiten van de aanbieding ter beschikking van de beleggers worden gesteld. Als bepaalde wettelijke voorwaarden zijn vervuld, moet de informatie formeel worden vastgelegd in een prospectus waarvan de inhoud gereglementeerd is.

Tot slot gelden er ook voor de reclame voor aanbiedingen van beleggingsinstrumenten specifieke regels wat de informatie betreft die zij bevat. Zo is het verboden om de voordelen van een belegging overdreven te benadrukken in vergelijking met de eraan verbonden risico’s.