search_api_autocomplete

Check uw aanbieder

Als een persoon of onderneming je financiële diensten of producten aanbiedt, controleer dan altijd of ze hiervoor een vergunning hebben.

Controleer via de zoekfunctie of:

  • De aanbieder een vergunning heeft om je het aanbod voor te stellen.
  • De FSMA of een andere toezichthouder een waarschuwing voor de aanbieder heeft gepubliceerd.

Zoekfunctie

Vind je de aanbieder niet of heb je nog twijfels, neem dan contact op via dit formulier, zodat de FSMA dit kan nakijken.

Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen als je in aanraking komt met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing heeft gepubliceerd.

Vertrouw nooit een vennootschap die niet duidelijk kan worden geïdentificeerd.

Zelfs als je denkt dat je de aanbieder kent, check dit dubbel. Veel oplichters misbruiken de naam van een gekende onderneming of van een bedrijf met een vergunning. Dit noemt men 'cloned firms'. Meer informatie vind je hier.

Indien je gecontacteerd wordt zonder dat je hiervoor initiatief genomen had, indien je contactpersoon je onder druk zet, indien er beloftes worden gedaan van heel hoge rendementen, indien er beloftes worden gedaan van gegarandeerde inleg of investeringen 'zonder risico', of als er wordt gevraagd om geld over te schrijven op buitenlandse rekeningen (en/of naar landen die niet het land zijn waar de vennootschap zogezegd gevestigd is), zijn dit allemaal belangrijke aanwijzingen van oplichting. Je vindt meer informatie op onze website : Hoe fraude herkennen en voorkomen en Word ik opgelicht?

Laat je niet oplichten! Raadpleeg de website van de FSMA voor meer informatie over de meest voorkomende vormen van beleggingsfraude.