search_api_autocomplete
Home

Sollicitatieprocedure

Wij zoeken intelligente, maatschappelijk betrokken, gedreven en doortastende medewerkers met een gepaste master of bachelor opleiding en relevante ervaring.

De medewerkers van de FSMA zijn elk in hun domein hooggekwalificeerd en doorlopen bij hun aanwerving een grondige procedure.

In haar zoektocht naar geschikte kandidaten neemt de FSMA elke sollicitatie van kandidaten ernstig. Dit vraagt de nodige tijd. Hoewel wij kort op de bal spelen, heeft het vinden van de geschikte medewerkers die aansluiten bij de bedrijfscultuur voorrang op de snelheid van de procedure.

Elke aanwerving betekent voor de FSMA een engagement op lange termijn. Deze stabiliteit draagt bij tot de vereiste continuïteit in het toezicht.

De procedure

 • 1. Selectie van het CV en de motivatie
  • Veel aandacht wordt besteed aan het CV en de motivatiebrief. Op basis hiervan maakt de FSMA een eerste selectie. Naast een goed academisch parcours en nuttige beroepservaring is tweetaligheid en kennis van courante ICT-toepassingen van belang.
  • In dit stadium is het mogelijk dat een kandidaat telefonisch gecontacteerd wordt voor een eerste toetsing.
 • 2. Kennismakingsgesprek
  • Kandidaten die op basis van hun CV en motivatie mogelijk geschikt zijn voor een functie krijgen een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.
  • Bij hun sollicitatie kunnen kandidaten hun interesse voor bepaalde functies kenbaar maken. In de loop van de procedure wordt nog nagegaan welke de beste match is tussen de vaardigheden van de kandidaat en de behoeften van de diensten. Doorgaans zoekt de FSMA multi-inzetbare medewerkers die willen doorgroeien naar verschillende toezichtstaken en hierdoor een ruimere visie krijgen op de FSMA als toezichtsautoriteit.
  • Tijdens het kennismakingsgesprek wordt aandacht besteed aan de vaardigheden, de relevante ervaring, het potentieel en de motivatie van de kandidaat. De inhoud van een aantal vacante functies, de werkorganisatie en de FSMA-cultuur worden tevens toegelicht.
  • Verloopt het gesprek voor alle betrokkenen positief, dan krijgt de sollicitant een uitnodiging voor een case study.
 • 3. Case study
  • De case study bestaat uit een mondeling en een schriftelijk deel.
  • De expertise, de probleemanalyse, het logisch redeneren en de oplossingsgerichtheid samen met een vlotte, synthetische communicatie en een goede pen zijn van belang en worden tijdens deze proef getest.
 • 4. Externe screening
  • Voor bepaalde functies wordt de kandidaat ten slotte uitgenodigd voor een screening door een externe partner. Deze screening evalueert motivatie en gedragsvaardigheden.
 • 5. Aanwerving
  • Indien de verschillende etappes positief verlopen, beslist het directiecomité uiteindelijk over de aanwerving.

 

De FSMA gaat niet over een nacht ijs. Op die manier vinden we gemotiveerde medewerkers die staan voor hoge kwaliteit, verantwoordelijkheidszin, inzet en toewijding.