search_api_autocomplete

Toegankelijkheidsverklaring

De FSMA verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op: https://www.fsma.be 

Niveau van de naleving

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten.

Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Het vereenvoudigd controleverslag is te vinden op: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2023/www.fsma.be

Onevenredige last

De FSMA publiceert documenten als Word- en pdf-bestanden. Die documenten voldoen niet altijd aan de vereisten voor toegankelijkheid. Als men problemen ondervindt, kan men contact opnemen via het contactformulier.

Niet-toegankelijke inhoud

Een aantal pagina’s bevat nog een aantal technische tekortkomingen op het vlak van toegankelijkheid.

  • Op bepaalde pagina’s is de contrastverhouding tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond onvoldoende.
  •  In bepaalde formulieren zijn sommige knoppen en links niet altijd correct gedefinieerd.

 Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van deze website, kunt u contact opnemen met:

 

Indien u geen antwoord krijgt of het antwoord niet voldoet, kan u contact opnemen met de federale ombudsman.

Voorgestelde alternatieven

Voor niet-toegankelijke elementen is er momenteel niet steeds een alternatief beschikbaar.

Verbeteringsplan

De gedetecteerde problemen worden geanalyseerd door de website-leverancier zodat een plan van aanpak ter verbetering kan worden opgesteld, rekening houdend met de kosten en de werklast.

 

Deze verklaring is op 18/10/2023 opgesteld.
De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 18/10/2023.