search_api_autocomplete

Hoe kan u een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over een financiële dienst of een financieel product, kunt u die gratis aan een onpartijdige, gespecialiseerde instantie voorleggen. Deze pagina toont u waar u precies met uw klacht terecht kunt.

U heeft een klacht over:

Naast het inschakelen van instanties die klachten in verband met financiële diensten en producten behandelen, kunt u ook een gerechtelijke procedure starten.