search_api_autocomplete

Consumentenkredieten

Heeft u een klacht over een consumentenkrediet, dan raden wij u aan eerst de klachtendienst van de betrokken kredietgever of kredietbemiddelaar te contacteren.

Als die procedure geen oplossing brengt, kunt u contact opnemen met Ombudsfin, de Ombudsman in financiële geschillen.  Die kan als onpartijdige ombudsdienst bemiddelen tussen u en uw kredietgever of kredietbemiddelaar.

Daarnaast kunt u ook contact opnemen met de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Deze federale overheidsdienst zal uw klacht als toezichthouder onderzoeken en, zo nodig, optreden. Belangrijk om weten is dat de FOD, niet bevoegd is om tussen u en uw kredietgever of kredietbemiddelaar te bemiddelen en u het resultaat van zijn onderzoek niet kan meedelen.