search_api_autocomplete

Bank-, krediet- of beleggingsdiensten

Heeft u een klacht over bank-, krediet- of beleggingsdiensten, dan raden wij u aan eerst de klachtendienst van uw financiële instelling (bank, beursvennootschap, kredietgever, vermogensbeheerder, ...) te contacteren.

Als die procedure geen oplossing brengt, kunt u contact opnemen met Ombudsfin, de Ombudsman in financiële geschillen.  Die kan als onpartijdige ombudsdienst bemiddelen tussen u en uw financiële instelling.

Daarnaast kunt u ook contact opnemen met ons, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Uw informatie is belangrijk in het kader van ons toezicht op de financiële instellingen.

Wij zullen uw klacht als toezichthouder onderzoeken en, zo nodig, optreden. Belangrijk om weten is dat wij niet bevoegd zijn om tussen u en uw financiële instelling te bemiddelen en dat wij u het resultaat van ons onderzoek niet kunnen meedelen. Pas op: met klachten over consumentenkredieten en hypothecaire kredieten kunt u ook bij andere instanties terecht.