Consumenten

Heeft u een klacht over een aanvullend pensioen in het kader van uw beroepsactiviteit, de zogenaamde tweede pensioenpijler, dan raden wij u aan eerst contact op te nemen met de personeelsdienst van uw werkgever of de klachtendienst van de pensioeninstelling - een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds - die uw pensioenregeling beheert.

Als die procedure geen oplossing brengt, kunt u bij ons terecht, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Wij treden op als bemiddelaar tussen u en uw werkgever of tussen u en uw pensioenfonds of verzekeringsonderneming en proberen tot een oplossing te komen.