search_api_autocomplete

Aanvullende pensioenen

Heeft u een vraag of een klacht over een aanvullend pensioen in het kader van uw beroepsactiviteit, de zogenaamde tweede pensioenpijler, dan raden wij u aan eerst contact op te nemen met de personeelsdienst van uw werkgever of de klachtendienst van de pensioeninstelling - een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds - die uw pensioenregeling beheert.

  • Indien uw aanvullend pensioen wordt beheerd door een verzekeringsonderneming, is het nuttig te weten dat verschillende Belgische verzekeringsondernemingen een klachtenprocedure hebben die op hun website of in de algemene voorwaarden van de groepsverzekeringsovereenkomst wordt beschreven. Een lijst met contactgegevens van de klachtendiensten van deze verzekeringsondernemingen.
  • Indien uw aanvullend pensioen wordt beheerd door een pensioenfonds, kan u de contactgegevens van dit pensioenfonds hier terugvinden.

Voor bijkomend advies over uw specifieke situatie kan u zich ook wenden tot uw vakbond of een advocaat.

Als die procedure geen oplossing brengt, kunt u bij ons terecht, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

Klachten hebben een belangrijke signaalfunctie voor het toezicht van de FSMA.

De FSMA ziet toe op de naleving van de wetgeving inzake aanvullende pensioenen en kan haar interpretatie van die wetgeving geven. Als de FSMA inbreuken vaststelt op de wetgeving inzake aanvullende pensioenen, zal ze hiertegen optreden.

  • De FSMA kan echter geen uitspraken doen over contractuele discussies: daarvoor zijn alleen de arbeidsrechtbanken bevoegd. Zij kan bijvoorbeeld geen bindende beslissing nemen wanneer er een discussie zou ontstaan over de interpretatie van het pensioenreglement.
  • De FSMA kan u ook niet adviseren bij persoonlijke keuzes die u moet maken.
  • De FSMA komt niet tussen in betwistingen waarvoor u, uw werkgever of de pensioeninstelling al naar de rechtbank zijn gestapt.
  • De FSMA is niet bevoegd voor fiscale aangelegenheden met betrekking tot aanvullende pensioenen. Voor bijkomende informatie over de fiscaliteit inzake aanvullende pensioenen kan u het contactcenter van de FOD Financiën contacteren op het nummer 02/57 257 57 (normaal tarief)
  • Het indienen van een klacht bij de FSMA stuit de verjaring niet.