search_api_autocomplete

Verzekeringen

Heeft u een klacht over verzekeringen, dan raden wij u aan eerst de klachtendienst van de betrokken verzekeringsonderneming te contacteren.

Als die procedure geen oplossing brengt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de verzekeringen. Die kan als onpartijdige ombudsdienst bemiddelen tussen u en uw verzekeringsonderneming.

Daarnaast kan u ook contact opnemen met ons, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Uw informatie is belangrijk in het kader van ons toezicht op de verzekeringsondernemingen.

Wij zullen uw klacht als toezichthouder onderzoeken en, zo nodig, optreden. Belangrijk om weten is dat wij niet bevoegd zijn om tussen u en uw financiële instelling te bemiddelen en dat wij u het resultaat van ons onderzoek niet kunnen meedelen.