search_api_autocomplete

Contact

 • Consument

  • Op deze website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vindt u informatie over de taken en bevoegdheden van de FSMA. De site bevat onder meer een zoekfunctie met persberichten, waarschuwingen en mededelingen. Hij laat toe te controleren of een financiële dienstverlener (bank, verzekeringsonderneming, makelaar, ...) een vergunning heeft. De site bevat ook informatie over waar u terecht kunt met klachten.

   Een uitgebreide rubriek met vragen en antwoorden over aanvullende pensioenen is eveneens beschikbaar op de website van de FSMA.

   De site www.wikifin.be bevat informatie over sparen, beleggen, verzekeren, pensioenen en andere thema's rond geld. Daarnaast biedt de site enkele handige tools, zoals een simulator voor spaarrekeningen. De informatie op www.wikifin.be is onafhankelijk, betrouwbaar en toegankelijk.

   Waarvoor kunt u als consument de FSMA contacteren?

  • Als de beschikbare informatie op onze websites onvoldoende antwoord biedt op uw vragen, of als u nog andere vragen, meldingen, klachten of suggesties heeft, kunt u de FSMA steeds contacteren.

   Hoe kunt u als consument de FSMA contacteren?

  • Maak gebruik van het contactformulier voor consumenten.

   Of, indien elektronische communicatie niet mogelijk is, per post:

   FSMA - Consumentencontact

   Congresstraat 12-14, 1000 Brussel

  • De persoonsgegevens die u via dit formulier aan de FSMA bezorgt, worden door de FSMA verwerkt zoals beschreven in haar privacy policy.

   Contactformulier voor consumenten

 • Professioneel

  • 1. U bent een vennootschap of persoon die onder toezicht valt van de FSMA of u zoekt informatie over dit toezicht:

   • Op deze website vindt u in de sectie 'Professionelen - Doelgroep' per statuut alle relevante informatie. 

   • U heeft andere informatieve vragen? Contacteer de FSMA via uw vaste contactpersoon of via het contactformulier voor professionelen.
     

   • Bent u door de FSMA erkend als tussenpersoon?

    Het antwoord op veel gestelde vragen vind je in deze FAQ’s. Ook vind u daar praktische handleidingen voor CABRIO alle Modeldocumenten.

    Heb je een andere vraag: gebruik het contactformulier voor tussenpersonen.

    Let op! Bepaalde elementen in uw inschrijvingsdossier kun je uitsluitend zelf in CABRIO aanpassen. Hiervoor moet u dus géén contact opnemen met de FSMA. Het gaat om:

    • Wijzigen contactgegevens (professioneel e-mailadres, telefoonnummer, adres of verplaatsing maatschappelijke zetel)
    • Contactpersoon of toevoegen of verwijderen van bijkomende contactpersonen
    • Stopzetten van een bestaande inschrijving of vergunning
    • Aanvragen van een nieuwe of bijkomende inschrijving of vergunning
    • De inschrijvingscategorie aanpassen (bijvoorbeeld van agent naar makelaar)
    • Wijzigingen doorvoeren aan een gereglementeerde functie (bijoorbeeld VVD, aandeelhouder, effectief leider, bestuurder, de antiwitwasverantwoordelijke, het aantal PCP, …)
    • Het doorsturen van attesten of documenten die worden gevraagd door CABRIO

    Of, indien elektronische communicatie niet mogelijk is, per post:

    FSMA - info-pro

    Congresstraat 12-14, 1000 Brussel

   2. U bent als vennootschap of persoon actief in de financiële sector met het aanbod van innovatieve processen, producten of diensten 'FinTech' raadpleeg het voor u opgerichte web portaal.

   De persoonsgegevens die u via dit formulier aan de FSMA bezorgt, worden door de FSMA verwerkt zoals beschreven in haar privacy policy.

   Contactformulier voor professionelen

 • Journalist

  • Jim Lannoo (Woordvoerder)

   Johan Corthouts

   Mathieu Saudoyer

   FSMA

  • Congresstraat 12-14, 1000 Brussel

  • +32(0)2 220 57 06

  • Mail: Press@fsma.be

 • Kandidaat voor een job bij de FSMA

  • HR policies & staff relations

  • Congresstraat 12-14, 1000 Brussel

  • +32(0)2 220 55 30

  • Mail: people@fsma.be

 • Klokkenluider

  • Een klokkenluider is een persoon die inbreuken waarneemt op de financiële wetgeving waarop de FSMA toeziet en deze inbreuken meldt aan de FSMA.

   De persoonsgegevens die u via dit formulier aan de FSMA bezorgt, worden door de FSMA verwerkt zoals beschreven in haar privacy policy.

   Meer informatie - Contactpunt Klokkenluiders

 • Integriteitsschendingen

  • Dit is het interne meldingskanaal voor integriteitsschendingen dat de FSMA heeft opgezet conform de wet van 8 december 2022 betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties.

   Dit kanaal wordt ter beschikking gesteld van de werknemers en voormalige werknemers van de FSMA die over informatie beschikken over integriteitsschendingen in de professionele context.

   Er is sprake van schending van de integriteit wanneer de regels die van toepassing zijn op de FSMA, worden overtreden en dit een bedreiging vormt voor het algemeen belang.

   Contactpunt Integriteitsschendingen

FSMA

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

 • Congresstraat 12-14, 1000 Brussel
 • +32(0)2 220 52 11
 • Ondernemingsnummer: 0544.279.965

Route & parking

Openbaar vervoer