Consumenten

Fraude komt overal voor. Zeker bij beleggingen of financiële diensten. Jaarlijks contacteren honderden Belgische consumenten de FSMA met vragen over dit thema. Velen van hen zijn het slachtoffer van fraudepraktijken, anderen vragen informatie over de betrouwbaarheid van aanbieders van financiële producten. De meeste fraudemeldingen bij de FSMA gaan over boiler rooms en binaire opties.

Bekijk de verschillende soorten van fraude en leer hoe je fraude kan herkennen en voorkomen.

De FSMA publiceert waarschuwingen over verschillende vennootschappen die op onregelmatige wijze actief zijn in België.

Wees altijd voorzichtig! Als u de minste twijfel heeft, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA.

Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen mocht u in aanraking komen met een verdachte persoon of onderneming waarover de FSMA nog geen waarschuwing zou gepubliceerd hebben. Het is immers niet omdat er geen waarschuwing werd gepubliceerd dat de aanbieder daarom over de toelating beschikt om financiële producten of diensten in België aan te bieden.