search_api_autocomplete

Soorten fraude

Hoe kan je weten dat een aanbod voor een krediet, een product of een beleggingsdienst in werkelijkheid een poging tot oplichting is?

Opdat je niet in de val zou trappen, leren we je hier de meest voorkomende vormen van fraude te herkennen.

Ben je bang dat een aanbod een poging tot oplichting is? Ben je slachtoffer van beleggingsfraude of kredietfraude en weet je je geen raad? Aarzel dan niet om onmiddellijk contact op te nemen met de FSMA.

Handel nooit met een onderneming waarover een waarschuwing is gepubliceerd!

Ga na of de aanbieder op een waarschuwingslijst staat. Die lijsten vind je op de website van de FSMA, van buitenlandse toezichthouders en van IOSCO.

BEN JE HET SLACHTOFFER VAN MISLEIDING, BEDROG, FRAUDE OF OPLICHTING DIE GEEN VERBAND HOUDT MET FINANCIËLE DIENSTEN? MELD DIT VIA: HTTPS://MELDPUNT.BELGIE.BE/MELDPUNT/.