search_api_autocomplete

Boiler room

Bij ‘boiler room’-fraude worden beleggers, meestal ongevraagd en vaak telefonisch, gecontacteerd met een aanbod voor een fantastische deal die een hoog rendement belooft op te leveren.

Verkopers aarzelen niet om hun slachtoffers zwaar onder druk te zetten opdat ze steeds meer geld zouden storten (vandaar de Engelse benaming 'boiler room'). Maar in werkelijkheid krijgen de gedupeerden fictieve aandelen of waardeloze financiële producten in handen. De criminelen gaan lopen met hun geld en de slachtoffers blijven berooid achter.

Wees alert! Oplichters gaan zeer gewiekst te werk. Ze doen zich voor als dienstverleners met een vergunning. Ze hebben een professioneel ogende website. Ze zorgen ervoor dat je eerste investering altijd winstgevend is. Op die manier winnen ze je vertrouwen. Zodra je bereid bent om hogere bedragen te investeren, loopt het snel mis. Nieuwe investeringen zijn verlieslatend. Als je je geld opvraagt, blijkt dat niet mogelijk!

 

Ben je bang dat een aanbod een poging tot oplichting is?

Ben je slachtoffer van beleggingsfraude of kredietfraude en weet je je geen raad?

Neem onmiddellijk contact op met de FSMA.

Trap niet in de val, volg onze adviezen!
 

 • Controleer altijd de identiteit van de aanbieder: zijn naam, zijn maatschappelijke zetel, het land waar hij beweert gevestigd te zijn, zijn contactgegevens, zijn vergunning voor dergelijke aanbiedingen ...

  Vertrouw nooit een aanbieder die je niet duidelijk kan identificeren. Als de onderneming buiten de Europese Unie is gevestigd, bedenk dan dat er moeilijkheden kunnen ontstaan mocht je in een conflictsituatie terechtkomen en een rechtsvordering willen instellen.

 • Wees beducht voor 'cloned firms'.

  Dat zijn ondernemingen die zich uitgeven voor andere, legitieme ondernemingen waarmee ze geen enkele band hebben. Door de e-mailadressen of de contactgegevens van beide ondernemingen te vergelijken, kan je de fraude op het spoor komen.

 • Wees op je hoede voor ‘cold calling’.

  Word je telefonisch of via e-mail gecontacteerd met een financieel aanbod zonder dat je daar als belegger vooraf om hebt gevraagd? Dat is vaak de eerste stap van een frauduleuze praktijk.

 • Kijk uit als je contactpersoon je vraagt om geld over te maken naar een bankrekening in een ander land dan waar de aanbieder gevestigd is.

  Bij 'boiler room'-fraude wordt vaak gevraagd om geld over te maken naar rekeningen die zijn geopend bij banken in Azië.

 • Vraag de aanbieder altijd om je duidelijke en verstaanbare informatie te bezorgen. Lees die informatie met een kritische blik.

  Beleg nooit in een product als je niet perfect begrijpt wat het precies inhoudt. Controleer altijd de informatie die je krijgt.

 • Wees extra achterdochtig als je contactpersoon beweert dat hij de winst pas kan uitbetalen nadat jij eerst een bijkomende som geld hebt gestort of een belasting hebt betaald.

  Als de aanbieder een bijkomende betaling vraagt, is dat vaak een teken van fraude.

 • Zaakvoerder en bestuurders van vennootschappen moeten extra waakzaam zijn. Vele boiler rooms richten zich specifiek op die doelgroep.

 • Tot slot, wees op je hoede als een verkoper je buitensporige winst belooft. 

  Als een rendement te mooi is om waar te zijn, is het dat meestal ook!