search_api_autocomplete

Valse kredieten

Bij kredietfraude lokken vermeende kredietverstrekkers de consument met advertenties over kredieten tegen bijzonder gunstige voorwaarden.

De procedure om een krediet aan te vragen is uiterst eenvoudig: je moet enkel op voorhand een bepaald bedrag storten. Dat bedrag is zogezegd nodig om bepaalde kosten te dekken. De oplichters verwijzen naar dossierkosten, legalisatiekosten, administratieve kosten of kosten voor verzekering tegen wanbetaling.

Zodra je het gevraagde bedrag hebt gestort, verdwijnt de zogenaamde kredietverstrekker en slaag je er niet meer in je geld te recupereren.

 

 

 

Ben je bang dat een aanbod een poging tot oplichting is?

Ben je slachtoffer van beleggingsfraude of kredietfraude en weet je je geen raad?

Neem onmiddellijk contact op met de FSMA.

Trap niet in de val, volg onze adviezen!
 

 • Controleer altijd de identiteit van de aanbieder: zijn naam, zijn maatschappelijke zetel, het land waar hij beweert gevestigd te zijn, zijn contactgegevens, zijn vergunning voor dergelijke aanbiedingen ...

  Vertrouw nooit een aanbieder die je niet duidelijk kan identificeren. Als de onderneming buiten de Europese Unie is gevestigd, bedenk dan dat er moeilijkheden kunnen ontstaan mocht je in een conflictsituatie terechtkomen en een rechtsvordering willen instellen.
 • Wees beducht voor 'cloned firms'.

  Dat zijn ondernemingen die zich uitgeven voor andere, legitieme ondernemingen waarmee ze geen enkele band hebben. Vaak gaat het om identiteitsdiefstal. Door de e-mailadressen of de contactgegevens van beide ondernemingen te vergelijken, kan je de fraude op het spoor komen.
 • Wees wantrouwig als je ongevraagd een krediet aangeboden krijgt via internet of sociale media.

 • Let op als je contactpersoon een e-mailadres gebruikt dat eindigt op @hotmail.com, @gmail.com en @outlook.com.

  Vergunde kredietgevers gebruiken in principe een professioneel e-mailadres.
 • Wees wantrouwig als een kredietgever je een krediet aanbiedt tegen bijzonder gunstige voorwaarden. Bijvoorbeeld een, voor jouw financiële situatie, bijzonder grote lening, tegen een uiterst lage rentevoet of met een buitengewoon lange terugbetalingstermijn. Let vooral op als je zo’n lening normaal gezien niet tegen die voorwaarden zou kunnen krijgen bij een vergunde kredietgever.

 • Wees achterdochtig als de kredietgever je vraagt om eerst een geldsom te betalen voor het dekken van bepaalde kosten vóór hij je het krediet verleent.

  Hij zal verschillende redenen opgegeven waarom je dat geld eerst moet storten: het gaat om een verzekeringspremie die hem moet indekken tegen wanbetaling van de lening, om dossierkosten, legalisatiekosten, administratieve kosten, enz. Dat zijn louter fictieve kosten. Zodra je het bedrag hebt gestort, verdwijnt de zogenaamde kredietgever van de aardbol en slaag je er niet meer in je geld te recupereren.
 • Wees op je hoede als de kredietgever je vraagt om het opgegeven bedrag te betalen via een ‘cash mandaat’. Dat is een internationale overdracht van contanten.

  Via die betalingsmethode kan de ontvanger van het geld niet worden getraceerd. Op die manier blijven cybercriminelen buiten schot.