Consumenten

Bij dit type consumentenkredietfraude lokken vermeende kredietverstrekkers de consument met advertenties over kredieten aan bijzonder gunstige voorwaarden. De procedure om een krediet aan te vragen is heel eenvoudig. Voor het verkrijgen van een krediet moet de consument enkel een bepaald bedrag op voorhand betalen.

Dat bedrag is zogezegd nodig om bepaalde kosten te dekken. De oplichters verwijzen naar dossierkosten, legalisatiekosten, administratieve kosten of kosten voor het betalen van een verzekering tegen wanbetaling.

Zodra de consument het gevraagde bedrag heeft gestort, verdwijnt de ‘kredietverstrekker’ en slaagt het slachtoffer er niet meer in zijn geld te recupereren.

De betaalwijze is typisch voor deze vorm van fraude: de consument wordt gevraagd om het opgegeven bedrag te betalen via een zogeheten ‘cash mandaat’, een internationale overdracht van contanten. Door deze betalingstechniek kan de ontvanger van het geld niet worden getraceerd. Op die manier blijven fraudeurs buiten schot.