search_api_autocomplete

Cloned firms: diefstal van de identiteit van vergunde ondernemingen

Identiteitsdiefstal of ‘cloning’ is een vorm van fraude waarbij oplichters de identiteit aannemen van een vergunde onderneming om consumenten te laten geloven dat ze een vergunning hebben om hen kredieten, beleggingsproducten of beleggingsdiensten aan te bieden, hoewel dat helemaal niet het geval is.

De fraudeurs misbruiken de naam en andere wettelijke gegevens van die legale onderneming. Om je te misleiden verwijzen ze je bijvoorbeeld door naar de officiële website van de FSMA. Daar kan je dan zelf vaststellen dat er wel degelijk een vergunning is verleend aan een onderneming met die naam. Je bent dus in de waan dat je handelt met een vergunde onderneming, maar in werkelijkheid is het een oplichter die de identiteit van die onderneming heeft gestolen.

Die techniek zien we heel vaak bij fraude met cryptomunten. Ze werd vroeger al opgemerkt bij frauduleuze aanbiedingen voor beleggingen in diamanten of binaire opties. Nu duikt ze op in alle vormen van oplichting, zowel bij aanbiedingen voor valse kredieten als voor valse beleggingsproducten of beleggingsdiensten.

Ben je bang dat een aanbod een poging tot oplichting is?

Ben je slachtoffer van beleggingsfraude of kredietfraude en weet je je geen raad?

Neem onmiddellijk contact op met de FSMA.

Trap niet in de val, volg onze adviezen!
 

 • Controleer altijd de identiteit van de aanbieder: zijn naam, zijn maatschappelijke zetel, het land waar hij beweert gevestigd te zijn, zijn contactgegevens, zijn vergunning voor dergelijke aanbiedingen ...

  Vertrouw nooit een aanbieder die je niet duidelijk kan identificeren. Als de onderneming buiten de Europese Unie is gevestigd, bedenk dan dat er moeilijkheden kunnen ontstaan mocht je in een conflictsituatie terechtkomen en een rechtsvordering willen instellen.
 • Ga na of de contactgegevens van de onderneming dezelfde zijn op haar website als op de FSMA-website.

  Opgelet! Vaak gebruiken oplichters ook het postadres van de vergunde onderneming. Een juist postadres volstaat dus niet om ervan uit te gaan dat de identiteit van de aanbieder correct is!
 • Gebruik online-zoekmachines om er zeker van te zijn dat de vergunde onderneming geen andere website heeft.

  Opgelet! Oplichters gebruiken vaak een internetadres dat sterkt lijkt op dat van de officiële website van de onderneming waarvan ze de identiteit hebben gestolen. Er is bv. een streepje toegevoegd in het adres, er wordt een andere extensie gebruikt (.com in plaats van .be).
 • Toets de officiële informatie van de aanbieder aan de feiten.

  Bijvoorbeeld: als de beller beweert te werken voor een onderneming die in België is gevestigd maar je opbelt met een buitenlands telefoonnummer, moet er een alarmbelletje gaan rinkelen. Wees ook op je hoede als de onderneming enkel een website in het Nederlands of in het Frans heeft, terwijl ze beweert gevestigd te zijn in een land met een andere officiële taal.
 • Ga met online-zoekmachines na wanneer de website die de aanbieder gebruikt, werd gecreëerd.

  Als dat heel recent blijkt te zijn, heb je een ernstige aanwijzing van fraude.
 • Tot slot, wees op je hoede als een verkoper je buitensporige winst belooft.

  Als een rendement te mooi is om waar te zijn, is het dat meestal ook!