search_api_autocomplete

Valse online-tradingplatformen

Frauduleuze online-tradingplatformen ogen professioneel en verzorgd. Ze maken je nieuwsgierig met de bewering een methode te hebben ontwikkeld om snel rijk te worden.

Ze bieden je een heel gamma van financiële producten aan dat niet langer beperkt is tot binaire opties, forex-producten of CFD’s. Ze stellen je eenvoudige beleggingen voor zoals in aandelen en vreemde munten, maar ook alternatieve beleggingen, bijvoorbeeld in goud of edele metalen. Ze stemmen hun aanbiedingen af op de nieuwste tendensen en op de producten waar veel belangstelling voor is in de media.

Deze nepplatformen proberen hun slachtoffers vooral te bereiken via valse advertenties op sociale media. Daarin gebruiken ze de identiteit van BV’s, buiten hun medeweten. Als je geklikt hebt op een advertentie of je contactgegeven hebt ingevuld, word je meestal snel opgebeld door de fraudeur met een concreet investeringsvoorstel.

De beller gaat heel agressief te werk. Soms zal hij zelfs proberen je te overtuigen om hem je computer vanop afstand te laten ‘overnemen’ zodat hij bepaalde overschrijvingen zelf kan doen. Daarna probeert hij je te overhalen om steeds grotere sommen te beleggen.

Ben je bang dat een aanbod een poging tot oplichting is?

Ben je slachtoffer van beleggingsfraude of kredietfraude en weet je je geen raad?

Neem onmiddellijk contact op met de FSMA.

Trap niet in de val, volg onze adviezen!
 

 • Controleer altijd de identiteit van de aanbieder: zijn naam, zijn maatschappelijke zetel, het land waar hij beweert gevestigd te zijn, zijn contactgegevens, zijn vergunning voor dergelijke aanbiedingen ...

  Vertrouw nooit een aanbieder die je niet duidelijk kan identificeren. Als de onderneming buiten de Europese Unie is gevestigd, bedenk dan dat er moeilijkheden kunnen ontstaan mocht je in een conflictsituatie terechtkomen en een rechtsvordering willen instellen.
 • Wees beducht voor 'cloned firms'.

  Dat zijn ondernemingen die zich uitgeven voor andere, legitieme ondernemingen waarmee ze geen enkele band hebben. Vaak gaat het om identiteitsdiefstal. Door de e-mailadressen of de contactgegevens van beide ondernemingen te vergelijken, kan je de fraude op het spoor komen.
 • Wees ook op je hoede als de onderneming of de website nog niet lang bestaat.

  Dat is vaak het geval bij frauduleuze handelsplatformen. Meestal bestaan ze nog geen jaar.
 • Vraag de aanbieder altijd om je duidelijke en verstaanbare informatie te bezorgen. Lees die informatie met een kritische blik.

  Beleg nooit in een product als je niet perfect begrijpt wat het precies inhoudt. Controleer altijd de informatie die je krijgt.
 • Kijk uit als je contactpersoon je vraagt om geld over te maken naar een bankrekening in een ander land dan waar de aanbieder gevestigd is.

 • Tot slot, wees op je hoede als een verkoper je buitensporige winst belooft.

  Als een rendement te mooi is om waar te zijn, is het dat meestal ook!