search_api_autocomplete

Getuigenissen

“Eind januari ben ik beginnen samenwerken met XXX én dat met veel succes, vooral dankzij de rechtstreekse hulp van een financieel analist (...). Beleggingen voor in totaal 26.000 euro hebben een aanzienlijke winst opgeleverd: op 27 maart vertoonde mijn rekening een positief saldo van meer dan 131.000 euro. (...). Ik heb een eerste keer (zonder noemenswaardige problemen) 4.000 euro kunnen afhalen. In alle vertrouwen heb ik een mandaat gegeven om in mijn naam verrichtingen uit te voeren tot eind februari (...) en voor zover de waarborg nog steeds gold. Het bleek een groot succes: dankzij die verrichtingen is mijn saldo bij XXX tot meer dan 132.000 euro gestegen. Daarna is de toestand verergerd: aan mijn geldopvragingen werd geen gevolg meer gegeven. Uiteindelijk ontving ik een e-mail waarin mij werd meegedeeld dat mijn vraag om een deel van mijn geld vrij te geven, pas zou worden ingewilligd nadat ik de wettelijk verschuldigde taksen zou hebben betaald op de bankrekening van XXX.”

Ze palmen je in door je fantastische maandelijkse rentevoeten voor te spiegelen die ze nog verhogen nadat je geld hebt gestort, ze tonen je “je eigen” [zogezegde] fictieve rekening met schitterende meerwaarden. (...) Ze bellen je elke dag. Ze zijn heel sterk in wat ze doen, ze kennen de tradingbusiness als geen ander, spreken perfect en stijlvol Frans. Ze beweren te werken met [gerenommeerde banken] en beloven je een overzicht te bezorgen van je rente voor je belastingaangifte (...). Ze komen eerlijk en ernstig over. (...) Ze vragen je om geld te storten op een rekening (...) bij [bank AAA] die op je eigen naam staat!”

“Ze bellen je elke dag en dringen erop aan dat je een totaalbedrag van 50.000 euro zou inleggen om een coach toegewezen te krijgen voor de binaire opties. Zodra je een coach hebt, staat het vast dat je winst zal boeken. Ik ben in de val getrapt. Nu weigeren ze me mijn inleg terug te storten. Ze beantwoorden mijn telefoons en mails niet meer.”

“Ik slaap niet meer (...), ik ben wanhopig. Ik had nooit mijn vertrouwen mogen stellen in XXX, een vennootschap die zogezegd “eerlijk” was, die me alle papieren voor mijn belastingaangifte ging bezorgen en grote banken als referentie had opgegeven! Het resultaat is dat ik geruïneerd ben en bijgevolg mijn kinderen geruïneerd heb. Ik zou zo graag willen dat ze me mijn geld terugstorten zodat er een eind komt aan deze nachtmerrie.”

Ik heb me laten beetnemen op een tradingwebsite, XXX genoemd. Ik ben ongeveer drie maanden actief geweest op die site maar uiteindelijk bleek het in alle opzichten om één grote oplichting te gaan. Nadien ben ik zowel telefonisch als via mail gecontacteerd geweest door de “regulerende dienst” van die site. Die bevestigde dat [de eerste site] inderdaad een ware zwendel was en stelde voor om mij 24.696 euro terug te betalen. Dat was inderdaad het bedrag [dat ik was kwijtgespeeld]. Maar om dat te recupereren, moest ik eerst 20 % van dat bedrag storten, dus 4.939,20 euro. Dat heb ik uiteraard niet gedaan, want ik vermoedde dat het nog steeds om oplichting ging.”

“Zes dagen geleden heeft een Franse vennootschap ‘XXX’ mij gecontacteerd en mij op het hart gedrukt dat zij ervoor kan zorgen dat ik mijn geld, plus schadevergoeding, binnen 30 dagen terug heb. Ik moest enkel 330 euro dossierkosten betalen.”

“Ingevolge ons telefoongesprek van vandaag, bevestig ik dat wij uw traderaccount op een beursplatform onder toezicht van de Europese Beursautoriteit (sic!) hebben afgesloten en dat een meerwaarde van 526,18 euro in bewaring werd geplaatst. Opdat dit op uw rekening zou kunnen worden gestort, verzoek ik u mij de volgende bewijsstukken te bezorgen: - een recto verso fotokopie van uw identiteitskaart - een bewijs van domicilie. Bij ontvangst van de documenten zal ik u opnieuw contacteren om u meer informatie te geven over de te volgen procedure. Hoogachtend AAA”.

“Ik ben zopas gecontacteerd geweest door een vennootschap die mijn geld (137.000 euro) zou hebben gerecupereerd. Het zou op een geblokkeerde rekening staan bij BARCLAYS in Londen! Het gaat om de vennootschap BBB. Zij vraagt mij 25.000 euro te storen om mijn geld te recupereren ???”

“Een week geleden werd ik op mijn gsm gecontacteerd door een persoon die me waarschuwde dat ik op niet-gereguleerde tradingplatforms had gehandeld (waaronder markets.com). Hij stelde mij een manier voor om de belegde bedragen te recupereren. Daarvoor moest ik een rekening openen bij CCC, een transitplatform om privébeleggers te vergoeden die geld hadden belegd op andere, niet-gereguleerde tradingsites (broker). Met het idee dat ik mijn geld kon terugwinnen, heb ik 770 euro belegd in dit tradingplatform (CCC) om een bedrag van 1000 euro te deblokkeren in de vorm van een bonus die CCC mij zogenaamd verschuldigd was en die ik 40 dagen later zou kunnen opnemen. Alles zou via bemiddeling van de bank Barclays verlopen. Naderhand ben ik te weten gekomen dat dit oplichters waren. Hun praktijken waren aan het licht gebracht door de AMF in Frankrijk.”

  • Frauduleuze online tradingplatformen

  • Frauduleuze aanbiedingen voor vermogensbeheer

  • Kredietfraude