Consumenten

Denkt u het slachtoffer te zijn geworden van een frauduleuze beleggingsaanbieding? Aarzel niet ons te contacteren. Wij zullen dan nagaan of de aanbieding indruist tegen de wetgeving waarop wij toezien. Zo ja, zullen wij de nodige maatregelen treffen (publiceren van een waarschuwing, opleggen van een geldboete, …). Meldingen van consumenten laten ons zien waar er problemen zijn in de markt. Elke melding kan leiden tot een onderzoek van de FSMA.

Meldingen van consumenten laten toe om meer inzicht te krijgen in de werkwijze van de fraudeurs. De FSMA verzamelt deze informatie en maakt ze ook over aan de gerechtelijke autoriteiten.

Aarzel niet om de FSMA te verwittigen mocht u in aanraking komen met een verdachte onderneming waarover de FSMA nog geen waarschuwing zou hebben gepubliceerd.

Naast een melding bij de FSMA doet u er goed aan klacht in te dienen bij de politie. De contactgegevens van de politie zijn te vinden op www.politie.be.

De FSMA beschikt niet over de vereiste bevoegdheid om verloren gelden te recupereren. Maar met uw melding kan de FSMA er wel voor zorgen dat andere mensen geen slachtoffer meer worden.