search_api_autocomplete

Meld pogingen tot fraude

Heb je zopas een aanbod gekregen voor een lening of voor beleggingsproducten of -diensten en ben je bang dat je wordt opgelicht? Ben jij of is iemand van je familie slachtoffer van beleggingsfraude en weet je niet wat te doen? Aarzel niet om de FSMA te contacteren.

Verwittig ons zeker ook mocht je in aanraking komen met een verdachte onderneming waarover we nog geen waarschuwing hebben gepubliceerd.

Naast een melding bij de FSMA doe je er goed aan klacht in te dienen bij de politie. De contactgegevens van de politie vind je op www.politie.be.

Wat doet de FSMA om je te helpen?

De FSMA is niet bevoegd om individuele dossiers te behandelen of om verloren gelden te recupereren. Maar met jouw melding kunnen wij er wel voor zorgen dat de cybercriminelen geen andere slachtoffers maken.

Wij gaan na of de aanbieding indruist tegen de wetgeving waarop we toezien. Zo ja, nemen we de nodige maatregelen. We publiceren een waarschuwing, leggen een geldboete op, …

Meldingen van consumenten helpen ons te zien waar er problemen zijn op de markt. Elke melding kan ertoe leiden dat de FSMA een onderzoek instelt.

Dankzij de meldingen krijgen we meer inzicht in de werkwijze van de fraudeurs. We bundelen die informatie en maken ze over aan de gerechtelijke autoriteiten.