Consumenten

Hoe kan u bij een aanbieding om te beleggen fraude herkennen?

 • U bent ongevraagd telefonisch gecontacteerd (‘cold calling’). 'Cold calling' is wanneer u telefonisch gecontacteerd wordt zonder dat u hierom gevraagd heeft en zonder dat u weet hoe de contactpersoon aan uw gegevens gekomen is.
 • Er worden u uitzonderlijk hoge rendementen of winsten beloofd.
 • De aanbieder is in een bepaald land gevestigd, maar u moet het geld storten op een bankrekening in een ander land.
 • U wordt onder druk gezet.

Tips om fraude te voorkomen:

 • Probeer altijd de identiteit van de aanbieder (naam van de vennootschap, adres, land van vestiging, enz.) te controleren. Vertrouw nooit een vennootschap als ze niet duidelijk kan worden geïdentificeerd.
 • Check uw aanbieder! Ga na of de aanbieder over een toelating beschikt door raadpleging van de lijsten gepubliceerd op de website van de FSMA - klik op 'Doelgroep'.
 • Raadpleeg de waarschuwingen die worden gepubliceerd op de website van de FSMA, de websites van buitenlandse toezichthouders of de website van IOSCO – klik op 'waarschuwingen'.
 • Wees op uw hoede voor ongevraagde telefoonoproepen/e-mails (‘cold calling’), m.a.w. als u daar niet zelf vooraf om hebt verzocht. Dit is vaak de eerste stap van een frauduleuze praktijk. Vertrouw evenmin opdringerige verkopers die erop aandringen om snel te tekenen.
 • Wees op uw hoede voor verzoeken om geld over te schrijven naar landen die geen enkele band hebben met de vennootschap of het land waar de belegger woont.
 • Pas op voor beloftes van hoge rendementen. Als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat ook!
 • Vraag van de aanbieder duidelijke en begrijpelijke informatie. Vraag naar informatie over het product, de kosten en risico’s, de aanbieder en zijn vergunning. Als u niet perfect begrijpt wat u wordt voorgesteld, kan u beter de belegging afzien.
 • Denk erom de onderneming ook op te zoeken met de gangbare zoekmachines. Misschien vindt u zo getuigenissen van personen die al door haar benaderd werden. Blijf wel alert want soms gaat het om valse positieve getuigenissen die mogelijk door de onderneming zelf zijn geschreven om het vertrouwen van de beleggers te winnen.