search_api_autocomplete

Crowdfundingdienstverleners (crowdfundingplatformen)

Als u klacht wil indienen tegen een crowdfundingdienstverlener, raden wij u aan eerst de klachtendienst van deze crowdfundingdienstverlener te contacteren.

Krijgt u daar geen genoegdoening en is uw klacht gericht tegen een Belgische crowdfundingdienstverlener, dan kan u contact opnemen met de FSMA. Klachten hebben een belangrijke signaalfunctie voor de FSMA. Als toezichthouder zal ze uw klacht onderzoeken en, zo nodig, stappen ondernemen. Merk evenwel op dat de FSMA niet bevoegd is om te bemiddelen tussen u en uw crowdfundingdienstverlener, noch tussen u en de projecteigenaar. Ook mag ze u in principe geen informatie meedelen die onder het beroepsgeheim valt.

Als uw klacht betrekking heeft op een crowdfundingdienstverlener die vergund is door een autoriteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, wend u dan tot de bevoegde autoriteit van die lidstaat. De lijst van bevoegde autoriteiten in de andere lidstaten vindt u op de website van de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA). De FSMA is niet bevoegd om dit soort klachten te behandelen.