search_api_autocomplete

Word ik opgelicht?

Dank u voor uw deelname aan deze test. Gevaar Opgelet Klein risico

Ben je zeker van de identiteit van je contactpersoon? Heb je zijn naam en contactgegevens gecontroleerd? Kloppen de gegevens over zijn maatschappelijke zetel en land van vestiging? Ben je nagegaan of hij een vergunning heeft om je deze beleggingen aan te bieden?

Stelt je contactpersoon je een belegging voor die geen risico’s inhoudt en die gemakkelijk te realiseren is?

Stelt je contactpersoon je een belegging voor met een beloofd rendement dat (veel) hoger ligt dan dat van spaarproducten of klassieke beleggingen?

Stelt je contactpersoon je voor om te beleggen in alternatieve producten in de plaats van in traditionele producten? Voorbeelden van alternatieve producten zijn wijn, whisky, cryptomunten, energie en vastgoed.

Is je contactpersoon, vóór hij je deze belegging voorstelde, nagegaan of ze voldeed aan je beleggingsbehoeften en -doelen?

Spoort je contactpersoon je aan om snel te beslissen?

Werd je telefonisch of via e-mail gecontacteerd zonder dat je hier zelf om gevraagd had? Of nadat je geklikt had op een link of een gesponsorde advertentie op sociale media?

Vraagt je contactpersoon je om geld te storten op een bankrekening in een ander land dan waar zijn maatschappelijke zetel gevestigd is?

Vraagt je contactpersoon je om eerst bijkomende kosten (bv. een taks of belasting) te betalen vooraleer hij je de beloofde winst stort of je inleg terugbetaalt?

Uit je antwoorden blijkt dat je een groot risico loopt om slachtoffer te worden van fraude.

Wij raden je dan ook nadrukkelijk aan om geen (extra) geld te storten aan je contactpersoon.

Aarzel niet om onmiddellijk contact op te nemen met de FSMA bij het minste vermoeden van oplichting.

Een van je antwoorden wijst erop dat de voorgestelde belegging mogelijk een risico op fraude inhoudt.

Wij raden je dan ook nadrukkelijk aan om geen (extra) geld te storten aan je contactpersoon.

Aarzel niet om onmiddellijk contact op te nemen met de FSMA bij het minste vermoeden van oplichting.

Uit je antwoorden blijkt dat de voorgestelde belegging een klein risico op fraude inhoudt.

Blijf waakzaam. Lees aandachtig alle documentatie vóór je belegt. En beleg enkel als je begrijpt wat het voorgestelde product precies inhoudt.

Aarzel niet om onmiddellijk contact op te nemen met de FSMA bij het minste vermoeden van oplichting.