search_api_autocomplete

Crowdfunding

In deze sectie vindt u informatie over wetgeving, circulaires en mededelingen en andere nuttige inlichtingen voor crowdfundingdienstverleners.

Voor meer informatie over de regels van toepassing op aanbiedingen aan het publiek van beleggingsinstrumenten zonder tussenkomst van een crowdfundingdienstverlener en de in dat kader aan de belegger te verstrekken informatie, verwijzen we u naar de informatie hieronder.

Vergunning
Attachment(s)
Lijsten
Wetgeving
Wetten
Verordeningen
Europese wetgeving
Circulaires, mededelingen en praktijkgids
Vragen en antwoorden (FAQ)
Statuut crowdfundingdienstverleners
Regels over het verstrekken van alternatieve-financieringsdiensten (De volgende FAQ’s zijn enkel van toepassing tijdens de overgangsregeling voor de crowdfundingplatformen en de gereglementeerde ondernemingen die vóór 10 november 2021 al crowdfundingdiensten verstrekten)
Nationale bepalingen inzake publiciteitsvereisten
Studies