search_api_autocomplete

8.4. Hoe zit het de crowdfundingplatformen die krachtens de wet van 18 december 2016 zijn vergund, en een financieringsvehikel (special purpose vehicle) gebruiken?

Voor de crowdfundingplatformen waarvoor de overgangsregeling geldt, en die financieringsvehikels gebruiken, blijft na 10 november 2022 het oude artikel 28 van de wet van 18 december 2016 over financieringsvehikels gelden voor de beleggingen die ze tot de datum van de inwerkingtreding van de nieuwe wethebben verricht, en dit tot de beëindiging van de betrokken beleggingen.