search_api_autocomplete

3.6 Wat als de niet-ervaren aspirant-belegger onvoldoende kennis, vaardigheden of ervaring heeft?

Indien u op basis van de ontvangen informatie oordeelt dat de niet-ervaren aspirant- Elke natuurlijke of rechtspersoon die via een crowdfundingplatform leningen verstrekt of effecten dan wel voor crowdfunding toegelaten instrumenten verwerft. onvoldoende kennis, vaardigheden of ervaring heeft, deelt u hem mee dat de op uw crowdfundingplatform aangeboden diensten niet geschikt voor hem kunnen zijn.

U geeft daarbij een risicowaarschuwing. Deze risicowaarschuwing vermeldt duidelijk het risico van volledig verlies van het belegde geld.

De niet-ervaren aspirant-belegger erkent uitdrukkelijk dat hij de waarschuwing heeft ontvangen en begrepen. Onder deze voorwaarde mag de belegging plaatsvinden.