search_api_autocomplete

11.4. Collectieve geschiktheid van de personen die met het bestuur van uw vennootschap zijn belast

De natuurlijke personen die aan het bestuur van uw vennootschap deelnemen, beschikken bovendien collectief over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring om uw vennootschap te besturen.

Controleer of de personen die met het bestuur van uw vennootschap zijn belast, allemaal relevante kennis en ervaring (zelfevaluatie) bezitten, met het oog op een effectieve en objectieve gedachtewisseling en besluitvorming tussen de personen die met het bestuur van uw vennootschap zijn belast.

Concreet onderzoekt de FSMA de collectieve geschiktheid met name aan de hand van een specifieke vragenlijst. Vul deze in bij elke wijziging in verband met de personen die met het bestuur van uw vennootschap zijn belast, of in verband met hun onderlinge taakverdeling.