search_api_autocomplete

13.1. Werkprogramma

Stel een werkprogramma op met een beschrijving van de soorten crowdfundingdiensten die u voornemens bent te verlenen en het crowdfundingplatform dat u voornemens bent te exploiteren. Geef daarbij aan waar en hoe u crowdfunding gaat aanbieden.

Aan de hand van de informatie die u vermeldt in uw vergunningsaanvraag, moet de FSMA zich een volledig en nauwkeurig beeld kunnen vormen van uw werkprogramma.