search_api_autocomplete

13.2. Governanceregelingen en internecontrolemechanismen

Zowel voor een goed risicobeheer als om belangenconflicten te vermijden, is het van essentieel belang dat u over een doeltreffend governancesysteem beschikt. Werk dus governanceregelingen en interne controlemechanismen uit die een doeltreffend en voorzichtig bestuur waarborgen.

Beschrijf deze regelingen en mechanismen in uw vergunningsaanvraag.