search_api_autocomplete

2.2 Welke minimuminformatie moet u vooraf aan uw cliënten meedelen?

Naast de informatie die voorzien is op het blad met essentiële beleggingsinformatie moet u uw cliënten volgende informatie meedelen:

 • informatie over uzelf,
 • informatie over de kosten, financiële risico's en lasten in verband met crowdfundingdiensten of beleggingen,
 • informatie over de criteria voor de selectie van crowdfundingprojecten,
 • informatie over de aard van uw crowdfundingdiensten en de daaraan verbonden risico's;
 • dat uw crowdfundingdiensten niet onder een depositogarantiestelsel vallen;
 • dat via uw crowdfundingplatform verworven effecten of voor crowdfunding toegelaten instrumenten niet onder het beleggerscompensatiestelsel vallen;
 • de bedenktijd voor niet-ervaren beleggers. Zodra een crowdfundingaanbod plaatsvindt, verstrekt u deze bedenktijd op een prominente plek van de drager (waaronder op elke mobiele applicatie en webpagina waarop een dergelijk aanbod zich bevindt);
 • indien u kredietscores toepast op crowdfundingprojecten of de prijs voor crowdfunding­aanbiedingen op uw crowdfundingplatform voorstelt, moet u een beschrijving beschikbaar stellen van de methode die is gebruikt voor de berekening van die kredietscores of prijzen. Indien de berekening gebaseerd is op niet-gecontroleerde rekeningen, vermeldt u dat duidelijk in de beschrijving van de methode.

Deze informatie moet voor alle cliënten beschikbaar staan op een duidelijk aangewezen en gemakkelijk toegankelijk deel van de website van het crowdfundingplatform.

Bent u een crowdfundingdienstverleners die de verstrekking van leningen faciliteert, dan gelden voor u ook volgende informatieverplichtingen:

 1. U moet elk jaar de verzuimgraad openbaar maken van de crowdfundingprojecten die gedurende ten minste de afgelopen 36 maanden op uw crowdfundingplatform zijn aangeboden, en
 2. U moet een verklaring betreffende de resultaten publiceren binnen vier maanden na het einde van elk boekjaar, met vermelding, indien van toepassing, van de volgende gegevens:
  1. de verwachte en de werkelijke verzuimgraad van alle door u gefaciliteerde leningen per risicocategorie en met verwijzing naar de in het kader voor risicobeheer opgenomen risicocategorieën
  2. een samenvatting van de bij de bepaling van de verwachte verzuimgraad gehanteerde uitgangspunten en
  3. indien u een streefpercentage heeft aangeboden in verband met het individuele portefeuillebeheer van leningen, het daadwerkelijk Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.
   Voorbeeld:
   U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.
   .

Indien van toepassing, maakt u bovenstaande verzuimgraden bekend op een prominente plek op uw website.