search_api_autocomplete

2.1 Aan welke voorwaarden moet de informatie aan uw cliënten beantwoorden?

Alle informatie, inclusief publicitaire mededelingen, die u als crowdfundingdienstverlener verstrekt aan uw cliënten over

  • uzelf,
  • de kosten, financiële risico's en lasten in verband met crowdfundingdiensten of beleggingen,
  • de criteria voor de selectie van crowdfundingprojecten, en
  • de aard van uw crowdfundingdiensten en de daaraan verbonden risico's

moet correct, duidelijk en niet-misleidend zijn.

U moet deze informatie verstrekken aan uw cliënten voordat zij een crowdfundingtransactie aangaan.