search_api_autocomplete

Disclaimer – Wat is het doel van deze FAQ’s?

Doel van de informatie in deze FAQ’s is de crowdfundingdienstverleners een beter inzicht te geven in de wettelijke en reglementaire vereisten voor deze ingewikkelde materie.

We benadrukken dat de FAQ’s in de eerste plaats bestemd zijn voor de crowdfundingdienstverleners. Ze zijn zeker niet bedoeld als een uitgebreide juridisch-technische toelichting bij de crowdfundingreglementering.

We trachten de meest gestelde vragen concreet zo volledig en didactisch mogelijk te beantwoorden.

Om onze antwoorden over deze toch ingewikkelde materie begrijpelijker en vlotter leesbaar te maken, hebben we ervoor gekozen geen rekening te houden met alle nuances en uitzonderingen in de reglementering. Mogelijk zijn bepaalde antwoorden dus onvolledig of niet op uw persoonlijke situatie afgestemd. We raden u dan ook aan om een gespecialiseerd advocatenkantoor of gespecialiseerde consultants te contacteren voor bijkomende juridische adviezen en/of bijstand.

Op basis van haar wettelijke toezichtsbevoegdheden kan de FSMA dwingende maatregelen nemen (een vergunning weigeren of intrekken, administratieve maatregelen en sancties opleggen). Overeenkomstig de wet kan u daartegen beroep aantekenen bij de gerechtelijke instanties.