search_api_autocomplete

13.5. Controle en beveiliging van de gegevensverwerkingssystemen

Voer systemen in, ken middelen toe en werk procedures uit voor de controle en beveiliging van de gegevensverwerkingssystemen.

Aan de hand van de informatie die u vermeldt in uw vergunningsaanvraag, moet de FSMA zich een volledig en nauwkeurig beeld kunnen vormen van deze systemen, middelen en procedures.