search_api_autocomplete

20. Hoeveel kost een vergunning als crowdfundingdienstverlener?

Om van de FSMA een vergunning te krijgen als crowdfundingdienstverlener zijn er tweeërlei kosten verschuldigd.

  1. Voor het onderzoek van de vergunningsaanvraag is een eenmalig bedrag verschuldigd van 2500 euro, te betalen bij de indiening van de vergunningsaanvraag. Dit bedrag blijft verschuldigd, ook al trekt u uw vergunningsaanvraag in of wordt uw vergunning geweigerd. Platformen die al een vergunning hebben krachtens de wet van 18 december 2016 zijn daarentegen geen bijdrage verschuldigd voor het verkrijgen van een nieuwe vergunning conform de Verordening.
  2. De jaarlijkse bijdrage voor het permanente toezicht op de crowdfundingdienstverleners bedraagt 2500 euro. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast volgens de regels van het koninklijk besluit van 17 mei 2012 betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA. Daarnaast is een bijdrage verschuldigd voor de financiering van de zetel van de FSMA. De bijdragen zijn verschuldigd door de crowdfundingdienstverleners die op 1 januari van het boekjaar op de lijst van vergunde crowdfundingdienstverleners staan.