search_api_autocomplete

10.1. Voorafgaande opmerking

We vragen u deze FAQ’s samen met de Verordening en de gedelegeerde handelingen over het betrokken onderwerp te lezen.

In het algemeen vermeldt de RTS over de vergunningsaanvraag, die aan bod komt in Bijlage V getiteld 'Draft RTS pursuant to Article 12(16) of the ECSPR: supplementing Regulation (EU) No 2020/1503 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying requirements and arrangements for the application for authorisation as a crowdfunding service provider' van de ontwerptekst van de gedelegeerde handelingen (blz. 83 tot 114), welke informatie u, voor de verschillende vergunningsvoorwaarden, bij uw vergunningsaanvraag moet voegen.

Die informatie wordt dan ook niet in de onderstaande FAQ’s vermeld, en ook voor elke voorwaarde wordt niet naar die RTS verwezen.

Als dat pertinent is, vermelden we in de FAQ’s echter wel de specifieke bijlage van de andere gedelegeerde handelingen die over het betrokken onderwerp handelt.