search_api_autocomplete

4. Wat is het toepassingsgebied van de Europese Verordening?

Alleen rechtspersonen mogen crowdfundingdiensten verlenen. Bovendien zijn ze verplicht een daadwerkelijke en stabiele vestiging te hebben in de Europese Unie.

De volgende diensten worden geviseerd:

  • het faciliteren van het verstrekken van leningen (crowdfunding op basis van kredietverlening) (waarbij een lening wordt gedefinieerd als 'een overeenkomst waarbij een belegger gedurende een overeengekomen termijn een overeengekomen geldbedrag ter beschikking stelt aan een projecteigenaar, en waarbij de projecteigenaar een onvoorwaardelijke verplichting aangaat om dat bedrag samen met de opgebouwde rente volgens het termijnbetalingsschema aan de belegger terug te betalen');
  • het plaatsen zonder plaatsingsgarantie van door projecteigenaren of door een special purpose vehicle uitgegeven effecten en voor crowdfunding toegelaten instrumenten, en de ontvangst en doorgifte van orders van cliënten met betrekking tot die effecten en die voor crowdfunding toegelaten instrumenten (crowdfunding op basis van belegging).

De Verordening is daarentegen niet van toepassing op:

  • de activiteit van financiering via giften (zowel giften zonder tegenprestatie als giften met een niet-financiële tegenprestatie);
  • de crowdfundingdiensten die worden verleend aan projecteigenaren die consumenten zijn, m.a.w. alle natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die buiten hun bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, en dus niet commercieel of ondernemingsgeoriënteerd zijn;
  • de crowdfundingaanbiedingen met een tegenwaarde van meer dan 5.000.000 euro in de hele Europese Unie, over een periode van twaalf maanden berekend per projecteigenaar.

Aangezien die activiteiten niet onder de door de Verordening ingevoerde specifieke regeling vallen, worden ze conform de andere bepalingen van de financiële wetgeving verricht, als die van toepassing zijn.