search_api_autocomplete

Strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme

De wet AML/CFT (de antiwitwaswet van 18 september 2017) legt aan de onderworpen entiteiten verschillende verplichtingen op om de verrichtingen die verband houden met witwassen van geld te voorkomen, op te sporen en te verhinderen.

In hoofdzaak gaat het om een voortdurende waakzaamheid ten aanzien van de cliënten, verrichtingen en de zakelijke relaties, om de bewaring van gegevens en documenten en om een kennisgeving aan de CFI.

Nieuwsbrief
Wetgeving
Circulaires, mededelingen en praktijkgids
Circulaires
Mededelingen
ESA-richtsnoeren
Internationale samenwerkingsovereenkomsten
Vaststellingen en standpunten naar aanleiding van controles
Compliance Officers Day