search_api_autocomplete

19. Welke wijzigingen in uw vergunningsdossier moet u meedelen aan de FSMA?

U moet de FSMA onmiddellijk via e-mail aan crowdfunding@fsma.be, op de hoogte brengen van elke wijziging in de gegevens en documenten in uw vergunningsdossier.

Maak hiervoor gebruik van het formulier ‘vergunningsaanvraag’ en vul enkel de velden in die gewijzigd zijn.