search_api_autocomplete

2. Wanneer treedt de verplichting in werking om, conform de Verordening, een vergunning als crowdfundingdienstverlener te verkrijgen?

De algemene regel is dat de nieuwe regeling sinds 10 november 2021 van toepassing is.

Bestaande platformen die onder de nieuwe regeling crowdfundingdiensten willen blijven verlenen,– moeten uiterlijk 10 november 2022  een vergunning als Europees crowdfundingdienstverlenerhebben. Meer informatie over de overgangsperiode is te vinden in FAQ’s 8.1 tot 8.4.