search_api_autocomplete

12. U informeert de FSMA over uw aandeelhoudersstructuur en bezorgt haar het bewijs van betrouwbaarheid van de aandeelhouders die 20% of meer van het kapitaal of van de stemrechten bezitten

Bij de indiening van uw vergunningsaanvraag bezorgt u de FSMA het schema van uw aandeelhoudersstructuur, en vermeldt u de positie van de personen die rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming van minstens 20% in het kapitaal of de stemrechten bezitten.

Een aandeelhouder kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.

In het kader van uw vergunningsaanvraag bezorgt u de FSMA, voor de aandeelhouders die, rechtstreeks of onrechtstreeks, 20% of meer van het kapitaal of van de stemrechten bezitten, gegevens en documenten, waaronder een uittreksel uit het strafregister (model 596.1) dat niet ouder mag zijn dan 3 maanden, om te bewijzen dat ze als betrouwbaar bekendstaan.

Eens u bent vergund, verwacht de FSMA dat u haar in kennis stelt van elke wijziging in verband met de aandeelhouders die minstens 20% van de aandelen of de stemrechten bezitten. U verstrekt dan alle voornoemde informatie.