search_api_autocomplete

3. De toelatingskennistest en de simulatie van de capaciteit om verlies te dragen voor niet-ervaren beleggers

 • 3.1 Bij welke investeerders moet u de toelatingskennistest en de simulatie uitvoeren?

  Bij niet-ervaren aspirant-beleggers.

 • 3.2 Wanneer moet de toelatingskennistest plaatsvinden?

  Voordat u niet-ervaren aspirant-beleggers volledig toelaat tot uw platform, beoordeelt u welke crowdfundingdiensten al dan niet geschikt zijn voor deze niet-ervaren aspirant-beleggers. Dit gebeurt aan de hand van de toelatingskennistest en de capaciteit om verlies te dragen.

 • 3.3 Toelatingskennistest: welke informatie vraagt u op?

  U verzoekt de niet-ervaren aspirant- Elke natuurlijke of rechtspersoon die via een crowdfundingplatform leningen verstrekt of effecten dan wel voor crowdfunding toegelaten instrumenten verwerft. om informatie over:

  • zijn ervaring;
  • beleggingsdoelstellingen;
  • financiële situatie; en
  • zijn basisinzicht in de risico's verbonden aan zowel beleggen in het algemeen als aan beleggen in de soorten beleggingen aangeboden op het crowdfundingplatform.

  U vraagt naar:

  • de eerdere beleggingen van de niet-ervaren aspirant-belegger in effecten, of eerdere verwervingen van voor crowdfunding toegelaten instrumenten of leningen (waaronder in ondernemingen in de begin- of expansiefase);
  • het inzicht van de niet-ervaren aspirant-belegger in de risico's verbonden aan het verstrekken van leningen, beleggen in effecten, of verwerven van voor crowdfunding toegelaten instrumenten via een crowdfundingplatform;
  • zijn beroepservaring in verband met crowdfundingbeleggingen.

  Op basis van de verkregen informatie beoordeelt u of de door u aangeboden crowdfundingsdiensten al dan niet geschikt zijn voor de niet-ervaren aspirant-belegger.

 • 3.4 Moet u de toelatingskennistest herhalen?

  Ja, om de twee jaar.

 • 3.5 Wat als een niet-ervaren aspirant-belegger de vereiste informatie niet wenst te verstrekken?

  Indien niet-ervaren aspirant-beleggers de vereiste informatie niet verstrekken, stelt u hen ervan in kennis dat de diensten die op uw crowdfundingplatform aangeboden worden, voor hen niet geschikt kunnen zijn.

  U geeft daarbij een risicowaarschuwing. Deze risicowaarschuwing vermeldt duidelijk het risico van volledig verlies van het belegde geld.

  De niet-ervaren aspirant-belegger erkent uitdrukkelijk dat hij de waarschuwing heeft ontvangen en begrepen. Onder deze voorwaarde mag de belegging plaatsvinden.

 • 3.6 Wat als de niet-ervaren aspirant-belegger onvoldoende kennis, vaardigheden of ervaring heeft?

  Indien u op basis van de ontvangen informatie oordeelt dat de niet-ervaren aspirant- Elke natuurlijke of rechtspersoon die via een crowdfundingplatform leningen verstrekt of effecten dan wel voor crowdfunding toegelaten instrumenten verwerft. onvoldoende kennis, vaardigheden of ervaring heeft, deelt u hem mee dat de op uw crowdfundingplatform aangeboden diensten niet geschikt voor hem kunnen zijn.

  U geeft daarbij een risicowaarschuwing. Deze risicowaarschuwing vermeldt duidelijk het risico van volledig verlies van het belegde geld.

  De niet-ervaren aspirant-belegger erkent uitdrukkelijk dat hij de waarschuwing heeft ontvangen en begrepen. Onder deze voorwaarde mag de belegging plaatsvinden.

 • 3.7 Hoe berekent men de capaciteit tot het dragen van verlies?

  De capaciteit tot het dragen van verlies berekent men als 10% van het netto vermogen.

  U zorgt ervoor dat  niet-ervaren aspirant-beleggers hun capaciteit simuleren op basis van de volgende informatie:

  • het vaste inkomen en het totale inkomen, en of dit inkomen permanent of tijdelijk is;
  • de activa, inclusief financiële beleggingen en deposito's in contanten, maar met uitsluiting van persoonlijk eigendom en beleggingseigendom en pensioenfondsen;
  • de financiële verbintenissen, waaronder regelmatige, bestaande of toekomstige verbintenissen.

  De belegging kan plaatsvinden wanneer de berekening zou leiden tot een resultaat dat hoger is dan 10% van het netto vermogen, zie hiervoor ook de vraag: 'Wat als een niet-ervaren (aspirant-)belegger een hoog bedrag wenst te beleggen?'

 • 3.8 Hoe vaak beoordeelt u de capaciteit om verlies te dragen opnieuw?

  U beoordeelt deze simulatie voor elke niet-ervaren Elke natuurlijke of rechtspersoon die via een crowdfundingplatform leningen verstrekt of effecten dan wel voor crowdfunding toegelaten instrumenten verwerft. elk jaar opnieuw. Niet-ervaren beleggers moeten erkennen dat ze de resultaten van de simulatie hebben ontvangen.

 • 3.9 Wat als een niet-ervaren (aspirant-)belegger een hoog bedrag wenst te beleggen?

  Vooraleer een niet-ervaren aspirant- Elke natuurlijke of rechtspersoon die via een crowdfundingplatform leningen verstrekt of effecten dan wel voor crowdfunding toegelaten instrumenten verwerft. of een niet- Elke natuurlijke of rechtspersoon die een professionele cliënt is op grond van de MiFID-regelgeving of elke natuurlijke of rechtspersoon die de goedkeuring heeft van de crowdfundingdienstverlener om als ervaren belegger te worden behandeld. een individueel crowdfundingaanbod aanvaardt en daarmee een bedrag belegt van meer dan 1 000 EUR of 5% van zijn nettovermogen (naargelang hetgeen het hoogst is), zorgt u er telkens voor dat deze belegger:

  • een risicowaarschuwing ontvangt;
  • u zijn uitdrukkelijke toestemming geeft; en
  • aan u bewijst dat hij de belegging en de eraan verbonden risico’s begrijpt.

  De belegging is enkel toegelaten wanneer alle voormelde voorwaarden vervuld zijn.

  Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in: « Annexe VII - Draft RTS  pursuant to Article 21(8) of the ECSPR: supplementing Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the entry knowledge test and the simulation of the ability to bear loss for prospective non-sophisticated investors ».