search_api_autocomplete

17. Hoe bevestigt de FSMA dat ze de vergunning verleent?

Als uw vergunningsaanvraag is goedgekeurd, krijgt u een bevestigingsbrief via de post en via e-mail.

Als uw vergunningsaanvraag is geweigerd, wordt u hiervan in kennis gesteld met een ter post aangetekende brief en via e-mail.

Elke vergunde crowdfundingdienstverlener wordt vermeld op de lijst van vergunde crowdfundingdienstverleners die gepubliceerd wordt op de website van de FSMA.