search_api_autocomplete
Home

Hoe moeten crowdfundingdienstverleners omgaan met belangenconflicten?

Als een bepaald belangenconflict niet kan worden vermeden, moeten dienstverleners alle redelijke maatregelen nemen om het te identificeren en beheren om de belangen van de beleggers te beschermen.

Soms blijkt dat de maatregelen die dienstverleners hebben genomen om belangenconflicten te beheren, de belangen van de beleggers niet afdoende kunnen beschermen. In dat geval moeten ze de belegger erover inlichten. Daarbij moeten ze volgende voorwaarden naleven:

  • de informatie moet gegeven worden voor er diensten aan de belegger worden verleend
  • op een duurzame drager
  • met vermelding van algemene aard en/of de oorzaak van het belangenconflict
  • voldoende gedetailleerd zijn, gelet op de persoonlijke situatie van de belegger, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen beslissen om al dan niet een beroep te blijven doen op de aangeboden diensten (als hij van de dienstverlening afziet, is hij geen vergoeding verschuldigd).

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan mogelijke belangenconflicten bij commercialisering van beleggingsinstrumenten uitgegeven door financieringsvehikels die verbonden zijn met de dienstverlener of met een ondernemer-emittent.

Gereglementeerde ondernemingen die al een belangenconflictenbeleid hebben over beleggingsdiensten moeten dit beleid uitbreiden tot alternatieve-financieringsdiensten.