search_api_autocomplete

4. Welke informatie moet u in uw cliëntendossiers bewaren? Hoelang moet u deze bewaren?

U moet de volgende informatie bewaren:

  • alle gegevens over uw diensten en transacties;
  • alle overeenkomsten tussen u en uw cliënten.

U bewaart deze informatie gedurende ten minste vijf jaar.

U zorgt er ook voor dat uw cliënten te allen tijde onmiddellijk toegang hebben tot de gegevens van de verleende diensten.

De crowdfundingverordening voorziet een specifieke bewaringtermijn wanneer u als Crowdfunding is een activiteit waarbij beroep wordt gedaan op het publiek om geld op te halen voor de financiering van specifieke projecten, meestal via een interactieve website (een 'platform'). Er zijn verschillende soorten crowdfundingplatformen. De Belgische crowdfundingwet geldt alleen voor financiële crowdfundingplatformen.
­dienstverlener individueel portefeuillebeheer van leningen aanbiedt. U houdt dan het gegeven mandaat en elke lening in een individuele portefeuille bij. U legt het mandaat en elke lening vast op een Een duurzame drager is ieder hulpmiddel dat een cliënt in staat stelt om persoonlijk aan hem of haar gerichte informatie op te slaan.
Dit moet gebeuren zodanig dat

de informatie gemakkelijk toegankelijk is voor toekomstig gebruik;
ze lang genoeg beschikbaar blijft;
ze ongewijzigd kan worden gereproduceerd.

Voorbeelden van duurzame dragers:

papier;
CD-ROM;
DVD;
de harde schijf van een computer;
...
en bewaart ze gedurende ten minste drie jaar na de vervaldatum.