search_api_autocomplete

13.12. Procedures voor het blad met essentiële beleggingsinformatie

Bij elk crowdfundingaanbod moeten crowdfundingdienstverleners potentiële beleggers het blad met essentiële beleggingsinformatie bezorgen. Dat blad is opgesteld door de projecteigenaar of de dienstverlener zelf (ingeval deze laatste individueel portefeuillebeheer van leningen verleent) zodat de beleggers met kennis van zaken een beleggingsbeslissing kunnen nemen. De informatie die dit blad moet bevatten, staat vermeld in de Europese Verordening.

Het blad met essentiële beleggingsinformatie wordt niet op voorhand gecontroleerd of goedgekeurd door de FSMA. U hoeft het haar dus niet systematisch voor te leggen. Wel kan de FSMA eisen dat u haar dit blad voorlegt, ten minste zeven werkdagen voor het ter beschikking wordt gesteld van potentiële beleggers. De FSMA kan de inhoud van het blad controleren en administratieve maatregelen nemen of sancties opleggen als het niet blijkt te voldoen aan de wettelijke vereisten.

Beschrijf in uw vergunningsdossier de procedures die u hebt ingevoerd om de volledigheid, juistheid en duidelijkheid te controleren van de informatie in het blad met essentiële beleggingsinformatie.