search_api_autocomplete

5. Moeten de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen die van de vergunningsplicht waren vrijgesteld, krachtens de Verordening nu wel worden vergund?

De kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen die, volgens de regeling van de wet van 18 december 2016, van de vergunningsplicht waren vrijgesteld, zijn niet langer vrijgesteld. Als ze deze activiteit verder willen blijven verrichten, zijn ze dus verplicht een vergunningsaanvraag in te dienen.