search_api_autocomplete

3.7 Hoe berekent men de capaciteit tot het dragen van verlies?

De capaciteit tot het dragen van verlies berekent men als 10% van het netto vermogen.

U zorgt ervoor dat  niet-ervaren aspirant-beleggers hun capaciteit simuleren op basis van de volgende informatie:

  • het vaste inkomen en het totale inkomen, en of dit inkomen permanent of tijdelijk is;
  • de activa, inclusief financiële beleggingen en deposito's in contanten, maar met uitsluiting van persoonlijk eigendom en beleggingseigendom en pensioenfondsen;
  • de financiële verbintenissen, waaronder regelmatige, bestaande of toekomstige verbintenissen.

De belegging kan plaatsvinden wanneer de berekening zou leiden tot een resultaat dat hoger is dan 10% van het netto vermogen, zie hiervoor ook de vraag: 'Wat als een niet-ervaren (aspirant-)belegger een hoog bedrag wenst te beleggen?'