search_api_autocomplete

5. Wat moet u voorzien als klachtenbehandeling?

U moet over doeltreffende en transparante procedures beschikken voor een snelle, correcte en consistente behandeling van klachten van uw cliënten.

In deze context moet u:

  • een beschrijving van deze procedures vermelden op uw website;
  • een standaardmodel voor klachten ter beschikking stellen van uw cliënten;
  • alle klachten tijdig en correct onderzoeken;
  • de uitkomst van dit onderzoek binnen een redelijke termijn meedelen aan de klager; en
  • een register bijhouden van alle ontvangen klachten en de genomen maatregelen.

Cliënten moeten hun klachten kosteloos kunnen indienen.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in: Annex II - Draft RTS pursuant to Article 7(5) of the ECSPR supplementing Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the requirements, standard formats and procedures for complaint handling