search_api_autocomplete

11.2. Professionele betrouwbaarheid

De professionele betrouwbaarheid houdt verband met de eerlijkheid en integriteit van een persoon.

Een persoon wordt als professioneel betrouwbaar beschouwd als geen elementen voorhanden zijn die op het tegendeel duiden, en er geen reden is om redelijkerwijze zijn goede reputatie in twijfel te trekken. Het gaat niet om een formele voorwaarde die beperkt is tot de afwezigheid van strafsancties of administratieve sancties. Betrouwbaarheid gaat over de eerlijkheid en de integriteit van de persoon. Zijn of haar beroepsethiek moet onberispelijk zijn.

De FSMA beoordeelt de betrouwbaarheid geval per geval, aan de hand van alle elementen waarover ze beschikt. Ze controleert de professionele betrouwbaarheid onder meer op basis van een uittreksel uit het strafregister (model 596.1) dat niet ouder mag zijn dan 3 maanden, en van een vragenlijst. Ze kan steeds bijkomende vragen stellen.

De FSMA kan overwegen dat bepaalde handelingen, die in hoofde van de betrokken personen worden vastgesteld, een inbreuk op hun professionele betrouwbaarheid kunnen vormen.