search_api_autocomplete

21. Uw rapporteringsverplichtingen

U moet de FSMA jaarlijks een lijst bezorgen met de projecten die gefinancierd zijn via het crowdfundingplatform (inclusief de projecten waarvoor geen fondsen werden bijeengebracht tijdens het jaar).

Vermeld daarbij de volgende informatie:

 1. de projecteigenaar en het bijeengebrachte bedrag;
 2. het uitgegeven instrument;
 3. geaggregeerde informatie over de beleggers en het belegde bedrag, uitgesplitst naar fiscaal inwonerschap van de beleggers en met een onderscheid tussen ervaren en niet-ervaren beleggers.
 • 21.1. Wat is de deadline voor de rapportering?

  Uiterlijk eind februari van het jaar volgend op het betrokken kalenderjaar.

 • 21.2. Hoe stelt u deze rapportering op?

  Via een gemeenschappelijke spreadsheet (Excel/CSV).

  Meer informatie hierover vindt u in de betrokken RTS: ‘Annexe IX - Draft RTS pursuant to Article 16 (3) of the ECSPR: supplementing Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council with regard to implementing technical standards specifying data standards and formats, templates and procedures for reporting information on projects funded through crowdfunding platforms’.