search_api_autocomplete

8.2. Wanneer eindigt de overgangsperiode?

De overgangsperiode eindigt op het moment waarop de betrokkene een vergunning verkrijgt als crowdfundingdienstverlener, en uiterlijk op 10 november 2022. Op die datum zullen enkel de dienstverleners die, conform de Europese Verordening, zijn vergund, in Europa de crowdfundingdiensten mogen aanbieden waarop de vergunning betrekking heeft.

Bestaande crowdfundingplatformen moeten dus een nieuwe vergunningsaanvraag indienen op basis van de Europese Verordening, zodat ze op 10 november 2022 vergund zijn. De FSMA spreekt zich binnen 3 maanden na ontvangst van een volledig dossier uit (zie FAQ 16).

Een platform die zijn nieuwe vergunning nog niet heeft ontvangen na afloop van de overgangsperiode, mag geen nieuwe crowdfundingdiensten meer aanbieden. Het platform zal geen nieuwe projecten mogen aanvaarden zolang het geen vergunning als crowdfundingdienstverlener heeft verkregen conform de Europese Verordening.